Vítám Vás na stránkách mé lékařské praxe!

Najdete zde všechny informace týkající se rozsahu poskytované péče
a provozu jednotlivých ordinací.

Od 27. do 31.12. budou obě naš ambulance uzavřené. Akutní případy je nutné řešit na pohotovostní službě gynekologicko porodnického odd. v Jičíně.

 Zajistěte si včas recepty na pravidelně užívané léky a antikoncepci!

Od 1.1. bude v naší gynekologické ambulanci  v Nové Pace pracovat

MUDr. Marie Novotná z gyn. por. odd. v Jilemnici.

Ordinovat bude každé úterý od 8-12.hodin.