O lékaři

Odborné CV

 • 1980–1986 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1989 Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1995 Atestace ze sexuologie
 • 1996–2000 psychoterapeutický výcvik na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997–1998 dvouletý výcvik v hypnoterapii se zaměřením na konverzačně kooperativní přístup
 • 2002 funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Privátní praxi provozuji nepřetržitě od roku 1992

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká sexuologická společnost
 • Česká společnost pro sexuální medicínu
 • International Society for Sexual Medicine (ISSM)
 • Česká psychoterapeutická společnost
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost