Psychoterapie

Podle potřeb klienta je psychoterapeutická péče poskytovaná ve formě individuální
nebo párové.

  • Psychoterapie jako součást komplexní terapie neorganických sexuálních poruch
  • Psychoterapie problémů spojených s odlišnou sexuální orientací (homosexualita) nebo preferencí (transsexualita)
  • Psychoterapie jako součást léčby obětí sexuálního zneužívání nebo domácího násilí
  • Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy
  • Poradenství v případě problémů s řešením těžkých životních situací (rozvod, nevěra, ztráta zaměstnání, onemocnění nebo ztráta blízké osoby)
  • Psychoterapie jako doplněk léčby psychických poruch (depresivní stavy, úzkostná porucha, fobie)
  • Psychoterapie jako součást komplexní léčby psychosomatických obtíží
  • Poradenství v případě problémů s hledáním životního smyslu, problémy se syndromem vyhoření

 

psychoterapie